x

=
W

A
F

Đ
KBC Split
C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split

C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Korisnik projekta: Klinički bolnički centar Split
Razdoblje provedbe Projekta: od 01.02.2022. do 15.02.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 4.624.583,52 EUR (34.843.924,57 kn)
Iznos EU potpore: 2.654.456,17 EUR (20.000.000,00 kn)

Opis projekta

U zbrinjavanju pacijenata, ključno je osigurati kvalitetnu i modernu dijagnostički i terapijsku medicinsku opremu koja će omogućiti odvajanje dijagnostičkih od terapijsko-intervencijskih procedura kao i uvođenje novih dijagnostičko-terapijskih procedura za koje su liječnici i medicinske sestre u KBC-u Split obučeni, ali ih trenutno nisu u mogućnosti provoditi. Tendencija moderne medicine je sve veće korištenje minimalno invazivnih postupaka za rješavanje sve kompleksnijih stanja, kako bi se smanjili dani ležanja, a time i troškovi liječenja te osigurao što brži oporavak pacijenta. Endoskope metode sve više zamjenjuju klasične kirurške metode liječenja, a u tom kontekstu izgradnja hibridne endoskopske sale će nedvojbeno rezultirati povećanjem broja dijagnostičko-terapijskih endoskopskih procedura te osigurati i značajno povećanje kvalitete njihova izvođenja, smanjenje broja komplikacija i dana hospitalizacije te posljedično i troškova liječenja pacijenata. U okviru investicije, za uspješan daljnji razvoj KBC-a Split i povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za sve kategorije pacijenata nabavljati će se sljedeća oprema:

Magnetska rezonanca 3T

1. Magnetska rezonanca 3T

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju posjeduje dva uređaja za magnetsku rezonancu jakosti 1.5 T, jedan iz 2007. te drugi iz 2019. koji su trenutno najiskorišteniji uređaji u Republici Hrvatskoj. Nabava magnetske rezonance jačine 3T omogućit će neometano provođenje dijagnostičkih metoda i bržu obradu pacijenata, osobito pedijatrijskih i onkoloških, što će imati bitnu implikaciju na kliničke ishode.

 

Neurointervencijska digitalna DSA angiosala

2. Neurointervencijska digitalna DSA angiosala

KBC Split je jedini regionalni centar za endovaskularno liječenje aortalnih aneurizmi i disekcija te jedini centar u kojem se izvodi i akutno liječenje moždanog udara po tipu trombektomije. Nabava angiosale omogućiti će se razvoj neurointervencijskih postupaka što će rezultirati poboljšanim kliničkim ishodima prvenstveno kroz smanjenje stope smrtnosti i invalidnosti pacijenata.

 

Digitalni dijaskopski RTG uređaj

3. Digitalni dijaskopski RTG uređaj

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju trenutno nema niti jedan digitalni dijaskopski uređaj koji služi za pregled probavnog sustava, te se pacijenti pregledavaju analognim uređajima starijima od 20 godina. Nabavom digitalnog dijaskopskog uređaja značajno će se unaprijediti kvaliteta pružene usluge kroz manje doze zračenja za dobivanje slike, brži protok pacijenata, manje troškove održavanja uređaja te mogućnost digitalnog arhiviranja slikovnog materijala.

 

Endoskopska gastroenterološka sala

4. Endoskopska gastroenterološka sala

Pri Zavodu za gastroenterologiju ne postoji adekvatna intervencijska endoskopska sala, kao ni sala opremljena dijaskopskim RTG uređajem (C luk) koji je nužno potreban za izvođenje velikog broja intervencijskih zahvata (ERCP, dilatacija i stentiranje probavne cijevi i dr.). Izgradnjom i opremanjem hibridne endoskopske dvorane promijenit će se uvjeti obavljanja dijagnostičko-terapijskih endoskopskih postupaka kako bi se pacijentima omogućila što bolja razina skrbi, a samim time i smanjio broj komplikacija zahvata, duljina hospitalizacije, kao i troškovi liječenja. Nova hibridna endoskopska sala, opremljena endoskopskim, dijaskopskim i anesteziološkim uređajima omogućit će pun kapacitet rada. S takvom salom rasteretit će se kapaciteti postojećih endoskopskih sala te će postojati mogućnost odvajanja dijagnostičke od intervencijskih endoskopskih procedura što je ključno u podizanju standarda i kvalitete rada. Endoskopski zahvati sve su zahtjevniji i gotovo sve složenije endoskopske intervencije zahtijevaju izvođenje u analgosedaciji. Radi jednostavnijeg i boljeg praćenja pacijenata potrebno je uvesti potpunu digitalizaciju endoskopskih postupaka. Zavod za gastroenterologiju aktivno sudjeluje i u znanstvenom radu te edukaciji studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ali i u edukaciji specijalizanata gastroenterologije iz drugih bolnica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedan od ključnih aspekata edukacije mladih liječnika, posebice gastroenterologa je i edukacija rada u endoskopskoj sali. Izgradnjom nove hibridne endoskopske sale, naročito njenom digitalizacijom i digitalnom pohranom podataka značajno će se unaprijediti ovaj segment rada, obzirom će se endoskopski postupci moći prikazivati i izvan same sale, kao i detaljno analizirati nakon njihovog provođenja.

Nabava navedene opreme rezultirati će uvođenjem novih, podizanjem kvalitete i sigurnosti te smanjenjem broja komplikacija za postojeće dijagnostičko-terapijske postupke. Navedeno će rezultirati kraćim hospitalizacijama, značajno bržem oporavku pacijenta, smanjenju liste čekanja i smanjenju troškova liječenja, što je jedan od ciljeva KBC Split.

Vezane novosti

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.